Legalizacje zbiorników LPG i CNG

           Firma Auto-Gaz-But  od  1998r. posiada uprawnienia do wykonywania badań legalizacyjnych  zbiorników gazowych  LPG  oraz  CNG nadane przez Transportowy Dozór Techniczny, Oddział Terenowy w Krakowie .

         Naszym klientom oferujemy  fachową i szybką  obsługę  popartą kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonywaniu badań legalizacyjnych zbiorników LPG i CNG.

W skład badań wykonywanych przez nasza firmę wchodzą:

  • Okresowe badania zbiorników LPG po 10 latach

  • Okresowe badania zbiorników CNG po 3 latach

  • Dopuszczenie i legalizacja zbiorników LPG i CNG w samochodach  sprowadzonych z zagranicy

  • Zaświadczenie o  dopuszczeniu zbiorników LPG  w samochodach powypadkowych.

  • Wystawianie duplikatów zaświadczenia  (atestów) zbiorników LPG w okresie ważności

WAŻNE:

 Każdy zbiornik  przeznaczony do legalizacji powinien być opróżniony z gazów przez zużycie gazu do zgaśnięcia samochodu. 

 

 

USTAWA  o  ”Dozorze Technicznym” z dn. 21.12.2000 roku (Dz.U. Nr 122) oraz Regulaminu O.N.Z. Nr 67.01 na użytkownikach pojazdów samochodowych wyposażonych w gazowy układ zasilania spoczywa obowiązek badań okresowych /legalizacyjnych/ zbiorników L.P.G i CNG.
Przepisy stanowią, że badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G. (dot. zbiorników walcowych i toroidalnych) przeprowadza się nie później niż po 10 latach licząc od daty ich wyprodukowania, a zbiorniki CNG po 3 latach (badania odbiorczego, oznakowanego na tabliczce znamionowej zbiornika). Badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G. i CNG obejmują:

  • oględziny zewnętrzne i w miarę możliwości oględziny wewnętrzne zbiornika,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową z ciśnieniem próbnym 3 (MPa) dla zbiorników LPG ,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową z ciśnieniem próbnym 30 (MPa) dla zbiorników CNG
  • pomiar grubości ścianki zbiornika
  • inne próby i badania określone przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzającego badania w zależności od stanu technicznego zbiornika i jego konstrukcji.

Maksymalny okres użytkowania zbiorników L.P.G. i CNG liczony od daty ich wyprodukowania wynosi 20 łat, chyba że dokument homologacyjny dla danego typu zbiornika stanowi inaczej.

 

Kierowco!!!
Nie wymieniaj zbiornika L.P.G.
Zrób legalizaję – zaoszczędzisz!Copyright by AUTO-GAZ-BUT. Projektowanie stron: gieka.pl GIEKA.pl